Търсене
Правила и условия

Правила и условия

Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги в Апартаментен комплекс Шато Дел Марина

Тези общи условия (ОУ), подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от Апартаментен комплекс Шато Дел Марина услуги, включително и за резервации направени чрез сайта на хотела и партньори на апартаментния комплекс. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Заявявайки резервация за настаняване и/или предоставяне на допълнителна услуга в Апартаментен комплекс Шато Дел Марина и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори и партньори на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина (наричани оттук нататък "уеб сайт"), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

Заявка

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването й от Апартаментен комплекс Шато Дел Марина, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини приложение намира относимото българско законодателство.

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, e-mail адрес и телефонен номер.

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Резервация на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина. Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условия за настаняване в Апартаментен комплекс Шато Дел Марина, заявката му няма да бъде разгледана.

Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:

На www.delmarina-bg.com

Телефон +359 877 77 77 60

По имейл : reservations@aquarent.biz

чрез туроператор, турагент или друг партньор на място в Апартаментен комплекс Шато Дел Марина.

За гарантирана се счита резервация за настаняване предварително предлатена на минимум 30 % от стойността по банков път, с кредитна карта или в брой в Апартаментен комплекс Шато Дел Марина.

Настаняването в Апартаментен комплекс Шато Дел Марина става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

Таксуване

Ние не добавяме допълнителни (резервационни) такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви кредитна/дебитна карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на Банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина.

Ние не изискваме данни от кредитната Ви или дебитна карта, за да гарантираме Вашата резервация. Нашата система Ви препраща към виртуален ПОС терминал на Банка ДСК АД, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина.

След като сте потвърдили желаната от Вас услуга на уеб сайта, Вие изпращате сами информацията от кредитната Ви или дебитна карта директно към Банка ДСК АД, която осъществява предплащането.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна (Банка ДСК АД) и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в банковата сметка на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина не прави, не приема и не обработва плащания , това става посредством виртуалния ПОС терминал на Банката.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

Апартаментен комплекс Шато Дел Марина си запазва правото на корекции в цени и условия и в случай, че Правителството на Република България промени настоящите такси или наложи други регулаторни промени.

Анулиране на резервация

Безплатна анулация на резервация е възможна до 14 дни преди настаняване без да се дължат неустойки. Моля да се свържете с нас, ако желаете да анулирате Вашата резервация ! За анулирани резервации след този период се дължи неустойка в размер на 30% от общата сума.

Неявяване (no show) – не се възстановяват предплатени суми.

Ранно заминаване – фактурира се целия престой.

Настаняване и освобождаване на помещенията

Часът за настаняване в Апартаментен комплекс Шато Дел Марина след 14:00 часа. Всяко пристигане преди този час ще бъде съобразено със заетостта. Времето на освобождаване на резервираното помещение е 12:00 часа. Всяко освобождаване на помещението след стандартно регламентирания час се съобразява със заетостта на хотела.

Късно напускане след 12:00 часа трябва да бъде заявено предварително. Потвърждава се при възможност от страна на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина и се начислява допълнително и се заплаща в рецепция. За допълнителна информация се свържете директно с рецепцията  или с отдел резервации.

Политика на пристигане и заминаване

Час на настаняване – след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Настаняване преди 09:00 часа се предоставя срещу такса в размер на цената за една нощувка, след 09:00 часа се начислява такса в размер на 50 % / петдесет процента / от цената за една нощувка.

Час на освобождаване – 12:00 ч. Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 18:00 часа доплащат 50% / петдесет процента / от цената на нощувка за съответното помещение. Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

Политика за пушене

В съответствие с българското законодателство, Апартаментен комплекс Шато Дел Марина спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на комплекса, в това число: помещения за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 200.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина.

Благодарим Ви за спазването на Политиката за пушене.

Общи правила за поведение

Апартаментен комплекс Шато Дел Марина си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, Апартаментен комплекс Шато Дел Марина си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Политиката на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина е да не се дискриминира на основа раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.

На територията на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина се допускат домашни любимци.

Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на Хотела.

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

 

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, управители, представители, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети; (2) за никаква неточност, свързана с Виртуалния пос терминал на Банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); за извършените услуги (3), предлагани от Банката, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Апартаментен комплекс Шато Дел Марина не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

Апартаментен комплекс Шато Дел Марина не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

Суми заявени, но неизползвани изцяло или частично за услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Апартаментен комплекс Шато Дел Марина услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място  с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя.

Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на Апартаментен комплекс Шато Дел Марина, освен ако не е посочено друго.

Апартаментен комплекс Шато Дел Марина  притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, (hyper-/deep) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.